PAROHIA «SF. PETRU APOSTOLUL»

CAMPOBASSO

Scurtă prezentare a parohiei:

Parohi:

Don Luigi Gaggiano 1994-1995

Padre Giancarlo Li Quadri Cassini 1995-2000

Padre Vincenzo De Filippis 2000-2003

Padre Gaetano Iacobucci 2003-2005

Padre Francisco Verar 2005-2006

Padre Augustin Veres 2006-

RUGĂCIUNE LA SF. PETRU

Tată Atotputernic, care l-ai ales pe apostolul Petru

să te vestească ca Dumnezeu viu şi adevărat

şi pe Fiul Tău unic, care l-ai unit cu Învăţătorul său

în pătimirea glorioasă,

dăruieşte-mi prin mijlocirea lui înfrângerea păcatului

şi o adevărată libertate a Duhului.

Prin Cristos Domnul Nostru. Amin.

În urma expansiunii demografice a zonei San Giovanni dei Gelsi şi cea de la Colle dell’Orso (zonă periferică din Campobasso), Curia Episcopală Metropolitană din Campobasso – Bojano, a considerat oportun instituirea unei noi comunităţi parohiale dedicată patronajului «Sf. Petru Apostolul», amintind astfel personalitatea Arhiepiscopului Pietro Santoro, arhiepiscop pentru mulţi ani în dieceza de Campobasso – Bojano, decedat la San Giovanni Rotondo la Casa Sollievo della Sofferenza, unde, din cauza bolii sale, a trăit mulţi ani.

În ziua de 22 mai din 1994 parohia Sf. Petru Apostolul a fost încredinţată preotului Luigi Gaggiano din Sannicandro Garganico, care venea dintr-o altă experienţă sacerdotală în Molise. Rămasă „vacatio” pentru câteva luni din 1995, diferiţi preoţi din dieceză s-au alternat pentru garantarea serviciilor religioase.

Fraţii Minori au fost prezenţi în Molise şi chiar în Campobasso din secolul XV. Molise este o regiune mică şi săracă din Centru-Sud al Italiei, cu oameni liniştiţi şi muncitori. Franciscanii, dea lungul secolelor au reuşit să mărturisească în sărăcie şi în simplitate slujirea faţă de cei nevoiaşi, prezenţa pastorală în cartierele San Giovanni dei Gelsi şi Colle dell’Orso şi în atâtea multe cartiere împrăştiate în zone degradate şi sărăcăcioase (amintesc aici degradarea în rândul tinerilor, cu problemele lipsei de muncă şi problema drogurilor!). În 1995 Arhiepiscopul de atunci, Mons. Ettore De Filippo, încredinţa Fraţilor Minori, misiunea de păstorire şi a Parohiei «San Pietro Apostolo».

Statuia sfântului Petru a fost donată bisericii de către parohia «Santa Maria Maggiore» (Catedrala), împreună şi un vechi confesional. Statuia Maicii Domnului provine dintr-o donaţie din partea bisericii din Casacalenda (periferia Campobasso). Marele Crucifix a fost oferit parohiei de către un binefăcător al locului, cum de altfel şi statuia sfintei Rita şi statuia mică a Maicii Domnului. Succesiv au fost achiziţionate alte statui: Sf. Maria Tereza de Calcutta, Sf. Pius de Pietrelcina, Sf. Clara şi Sf. Celestin care este patronul regiunii Molise.

În parohie s-au mobilizat diferite organizaţii şi realităţi spirituale, caritative şi sociale: Neocatehumeni, Rinnovamento nello Spirito, Grupul cateheţilor, Grupul mininstranţilor, Grupul Armatei Maicii Domnului, Oratoriul «Spazio senza frontiere», Comunione e Liberazione, Consiliul pastoral, Consiliul economic şi, nu în ultimul rând, Grupul «Noi puliamo la chiesa».

SALA NEOCATECUMENALĂ

Parohia este dotată şi de o sală neocatecumenală, a cărei realizări a fost autorizată de Mons. Giovanni Cerio faţă de parolul de atunci, Pr. Giancarlo Li Quadri şi mai târziu finalizată cu o loterie de binefacere şi cu contribuţiile voluntarilor. Este vorba de o sală multifunţională pentru ritualuri religioase. Localurile, trei la număr, a fost idealizat de arhitectul Onza Daniele care este şi responsabilul sălilor. Opera a costat circa 100 milioane de lire vechi (50.000 €).

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO

Rns. este prezent în parohia noastră din 1994 cu Comunitatea Magnificat. Grupul Magnificat se naşte în 1990. Este o realitate parohială care caută să străbată un drum de formare şi de spiritualitate ad intra, în particular prin întâlniri săptămânale de rugăciune comunitară carismatică şi cateheze; şi ad extra prestând propriu serviciu în Parohie, ca grup, dar şi ca indivizi angajându-se în diferite activităţi parohiale.

Actualmente întâlnirile săptămânale ale grupului, deschise tuturor, sunt: luni, ora 20,00: rugăciune Comunitară carismatică; joi, ora 20,00: Formare (cateheză biblică despre argumente diferite).

COMUNIONE E LIBERAZIONE

Grup care se inspiră din mişcarea eclezială fondată de don Luigi Giussani li care are ca scop educaţia creştină matură li colaborarea la misiunea Bisericii în toate ambientele societăţii contemporane. In mod particular, grupul CL se implică în ajutorul tinerilor studenţi şi în promovarea şcolii, a liturgiei, a rugăciunii, a cântecului şi a muzicii, a artei şi a culturii, a comunicării sociale în viaţa şi inima tinerilor studenţi.

În parohia noastră, grupul CL, se întâlneşte săptămânal fie pentru formare fie pentru pregătiri de cântece liturgice sau lunar pentru liturghia comunitară!

CENTRUL DE PRIMIRE – ORATORIU

Centrul de primire fost iniţiat pentru a veni în întâmpinarea nevoilor persoanelor sărace şi problematice din cartierul San Giovanni dei Gelsi, acum transformat în Oratorio, „spaţiu fără limite”. Această operă a costat circa 550 milioane de lire vechi (260.000 €). Au existat finanţări din partea Regiunii Molise cu ocazia anului jubilar 2000, împreună cu oferta voluntarilor şi binefăcătorilor. Susnumitul Oratorio a fost pun în folosinţă de către pr. Gaetano Iacubucci ca punct de reper într-un cartier foarte populat aşa cum era San Giovanni dei Gelsi, care are nevoie de locuri de agregare pentru o socializare mai intensă şi momente de destindere.

Actualmente, Oratoriul este folosit în fiecare zi, mai ales pentru activităţi recreative şi formative cu copii din parohie. Au existat evenimente în urma cărora am oferit copiilor de la catehism şi părinţilor lor spaţiu şi timp de destindere şi de recreere (tombolă la început de an şi carnaval la lăsatul secului). Periodic găzduim reprezentanţii cartierului pentru întâlniri de confruntarea, programarea şi proiectarea vieţii familiare şi sociale a cartierului.

GRUPUL CATEHEŢILOR

Este o realitate care, din punctul de vedere pastoral, funcţionează excepţional. Asta datorită şi comuniunii şi colaborării fiecărei persoane implicate în cateheză sau catehism. De la începutul anului pastoral am căutat să „implantez” o mentalitate de colaboratori şi colaboratoare, ceea ce m-a ajutat ideea unei slujiri „doi câte doi”, asta pentru a da putere cuvântului transmis dar mai ales mărturiei care trebuie dat mereu in doi! În prezent în parohie există 19 cateheţi, care se împart: 4 (două perechi, soţ şi soţie) în pregătirea logodiţilor pentru căsătorie; 2 tineri cateheţi pentru pregătire la Sacramentul Mirului; 12 catehete, ce se ocupă cu catehismul copiilor şi o catehetă pentru sacramentul Botezului.

Acest grup „forte” în parohie are parte şi de momente de formare şi de reculegere periodică, care ajută la conştientizarea misiunii şi rolului pe care îl are în ceea ce se spune şi se face. Protagoniştii tuturor activităţilor nu suntem noi, dar Cel care a chemat pe fiecare în această slujire a Harului Domnului.

GRUPUL MINISTRANŢILOR

Istoria Ministranților noştri poate fi asemănată sau chiar identificată cu oricare grup al ministranților din vreo parohie. Nu avem o istorie lungă, „existăm” de vreo trei luni şi deja ne bucurăm de o prezenţă numeroasă şi constantă. „Personajele”, cu surprindere, sunt foarte interesaţi şi se angajează conştiincios în micul lor minister liturgic. Deja după două duminici, erau 16 „chierichetti” (ceva straniu prin părţile italiene!). Pr. Ioachim, punctual şi precis, s-a angajat pentru o instruire personală şi de grup în vederea bunului mers al liturgiei duminicale. Se întâlnesc în fiecare sâmbătă, după ora de catehism şi se pregătesc atenţi pentru serviciul altarului. Am decis să dăm spaţiu numai băieţilor – fără discriminare faţă de fetiţe! – în speranţa că va răsări vreun boboc pentru marea familie a preoţimii, preoţi, aşa cum constatăm amarnic, sunt în scădere! Felicitarea cea mare e ca fiecare dintre „chierichetti” să descopere iubirea şi gingăşia lui Isus, să persevereze oricare ar fi strada pe care Domnul într-o bună zi îi va chema s-o parcurgă.

CONSILIUL PASTORAL ŞI CONSILIUL ECONOMIC

Am reuşit cu ajutorul Domnul să constituim consiliul pastoral şi cel economic, acesta di urmă obligatoriu, în conformitate cu codul canonic… În cadrul consiliului pastoral, am căutat să cuprind toate realităţile parohiale şi pastorale, introducând câte un reprezentat din fiecare domeniu. Consiliul este format din paroh, care îi este şi preşedintele, apoi, preoţii vicari, o soră, un diacon permanent şi laicii implicaţi în pastoraţie şi voluntariat. Numărul complexiv este de 18 membrii de drept de vot. Rolul consiliului, sub autoritatea parohului,  este acela de a studia, de a evalua şi de propune concluzii operative în vederea bunei activităţi pastorale a parohiei. Consiliul se întâlneşte semestral în funcţie de exigenţele pastoraţiei.

Consiliul economic este format de un preot, în persoana pr. Ioachim, care este şi preşedintele, împreună cu alte trei persoane, competente în domeniul economic şi de afaceri. Rolul consiliului economic se transpare în deciziile şi hotărârile cât privesc afacerile economice şi achiziționate ale parohiei. Se întruneşte oricând este nevoie.

Doresc să prezint şi grupul «Noi puliamo la chiesa» sau grupul femeilor (4 la număr) care în fiecare vineri se dedică timp de patru ore pentru a reda frumoasă şi primitoare Casa Domnului. Sunt acele persoane care, în tăcere, oferă timpul, atenţia şi forţele lor pentru Domnul, aşa cum spun ele mereu, „Padre, facciamo tutto per il Signore!“.

ASOCIAȚIA “ARMATA MAICII DOMNULUI” (M.I.)

Luni 8 decembrie 2008, solemnitatea Neprihănitei, în parohia noastră, în cadrul celebrării sfintei Liturghii, treizeci și cinci de noi membrii s-au consacrat pentru Asociația Imaculatei M.I. “Suferința, munca, iubirea și bucuria: acesta a fost programul de viață și sinteza vieții sfântului Maximilian Kolbe. Să fie și cu voi la fel, cu ajutorul Maici Preasfinte”. Cu aceste cuvinte Părintele Mauro, responsabilul spiritual al M.I. din Abruzzo și Molise, în timpul predicii a invitat noii aleși să contemple măreția și misterul Mariei.

BIROLUL PAROHIAL

DIMINEAŢA:          09.30 – 12.30

DUPĂ AMIAZĂ:     15.30 – 19.00

ORARUL SFINTE LITURGHII

FERIALE:

-IARNA:        07.30 – 18.00

-VARA:          07.00 – 19.00

FESTIV:

-IARNA:        08.00 – 10.00 – 11.30 – 18.00

-VARA:          08.00 – 10.00 – 11.30 – 19.00

ADRESA:

Parrocchia S. Pietro Apostolo

Via Basilicata, 1/A

86100 – CAMPOBASSO (ITALIA)

TELEFOANE:        parohie/convent: 0039/087462405

SITO-WEB:            www.sanpietrocampobasso.it

E-MAIL:                 [email protected]